• ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงาม พีเอไอ (Preecha Aesthetic Institute, PAI)
  • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงาม พีเอไอ (Preecha Aesthetic Institute, PAI)
  • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงาม พีเอไอ (Preecha Aesthetic Institute, PAI)

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงาม พีเอไอ (Preecha Aesthetic Institute, PAI), คลินิกแห่งแรกของการรวบรวมศัลยกรรมตกแต่งความงามทุกประเภทครบวงจร และมีทีมแพทย์ที่มีความชำนาญมากที่สุดของแต่ละศัลยศาสตร์และเป็นคลินิกศัลยกรรม ตกแต่งแห่งแรกของเมืองไทยที่ทำการผ่าตัดแปลงเพศมากที่สุดและประสบความสำเร็จ แห่งแรกในประเทศไทย

การก่อตั้งศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง พีเอไอ เริ่มจากความคิดของ รศ.นพ.ปรีชา เตียวตรานนท์ แพทย์ศัลยศาสตร์ตกแต่งเสริมความงาม และสัดส่วนประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และเป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จบุกเบิกศัลยกรรมแปลงเพศคนแรกของประเทศไทย อดีตประธานสมาคมพลาสติก และศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

SERVICES